میزان توزیع کوداوره درشهرستان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

گودرزحیاتی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه اعلام کرد باتلاش همکاران موفق شدیم دراردیبهشت ماه سال جاری مقدار4/327تن کوداوره جهت بهره برداران شهرستان کرمانشاه تامین وتوزیع نماییم.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید