میزان کودتوزیع شده درشهرستان گیلانغرب

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

مهندس گودرزحیاتی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه اعلام کرددراردیبهشت ماه سال جاری موفق شدیم باتلاش همکاران مقدار240تن کوداوره جهت بهره برداران شهرستان گیلانغرب تامین وتوزیع نماییم.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید