جلسه اپلیکیشن کود

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمت حمایتی کشاورزی استان فارس،

در تاریخ 11خردادماه99 سرپرست شعبه فارس در جلسه اپلیکیشن کود که راس ساعت 10 صح دردفتر معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی  با حضور اعضاء مرتبط برگزار گردید حضور و درخصوص کنترل، پایش و رصد نهاده های کشاورزی بحث و تبادل نظر به عمل آمد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید