جلسه تأمین ، تدارک و توزیع کود شیمیائی جهت کشت های پائیزه استان با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان:  

جلسه تأمین ، تدارک و توزیع کود شیمیائی جهت آمادگی برای کشت های پائیزه استان با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و معاون تولیدات گیاهی ، مدیر زراعت ، کارشناسان زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان همدان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانها در محل دفتر رئیس سازمان برگزار گردید .

در ابتدای جلسه مهندس پرورش معاون تولیدات گیاهی گزارشی از وضعیت کودی استان تا کنون بیان داشتند در خصوص تأمین و تدارک و تخصیص سهمیه ها برای کشت های پائیزه مطالب مبسوطی مطرح که بدینمنظور مقرر شد حدود 30 هزارتن ازته ، 15 هزارتن فسفاته و 5 هزار تن پتاسه تهیه و تدارک دیده شود و با توجه به وضعیت موجود ، کود مورد نیاز کشت های پائیزه با اولویت بندی نوع کشت در اختیار کشاورزان قرار گیرد . 

سپس آقای الیاسی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان گزارشی از تهیه و تدارک و تأمین کود شیمیائی در مردادماه و تخصیص سهمیه ها در ماههای آتی به جلسه ارائه نمودند .

الیاسی در این جلسه با تاکید بر موضوع یارانه دار بودن کود و حساسیت در نحوه توزیع و جلوگیری از تشکیل بازار سیاه و قاچاق کود ، با اشاره به نامه آقای مهندس رسولی عضو محترم هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت به تعزیرات حکومتی مبنی بر برخورد جدی با متخلفین در این زمینه را مورد تأکید قرار دادند.

در ادامه تعدادی از مدیران جهاد کشاورزی شهرستانها در خصوص تأمین و تدارک کود برای کشت های پائیزه پیشنهاداتی برای کنترل روند توزیع را ارائه نمودند .

مهندس رضوانی جلال رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان به جد از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان و اتحادیه تعاون روستائی استان خواستند به هر طریق ممکن کود مورد نیاز استان را تأمین نمایند تا استان در مواقع پیک مصرف دچار کمبود نگردد .

در ادامه با شور گذاشتن نحوه توزیع کود توسط عاملین با استفاده از دو روش 1- صدور حواله 2- صدور چک لیست .

حاضرین جلسه به مشکلات صدور حواله اشاره کردند که این روش علاوه بر تعهد آور بودن آن برای سازمان ، احتمال خرید و فروش آن نیز در بین کشاورزان زیاد می باشد . نهایتا مقرر گردید به کلیه عاملین و کارگزاران اطلاع رسانی شود که توزیع کود از طریق چک لیست های سازمان جهاد کشاورزی انجام پذیرد .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید