توزیع کود در استان خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

محمد تقی آژنگ مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی از توزیع 1107 تن انواع کود شیمیایی در اردیبهشت ماه سال جاری در بین کارگزاران متقاضی خبر داد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید