درراستای اجرای برنامه ی خودکفایی کودهای کشاورزی

انعقاد قرارداد تامین و توزیع کود گوگرد بنتونیتی با پالایشگاه خانگیران (سرخس)

پس از مذاکرات فشرده با پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد (خانگیران) در چهارچوب اجرای برنامه ی خودکفایی کودهای کشاورزی قرارداد تامین و توزیع کود گوگرد بنتونیتی تولیدی این پالایشگاه منعقد گردید.

مهندس حمید رسولی مجری طرح خودکفایی کودهای کشاورزی و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در این خصوص اعلام کرد: تامین و توزیع کود گوگرد بنتونیتی با توجه به اهمیت آن در راستای اجرای برنامه خودکفایی کودهای کشاورزی در دستور کار این شرکت قرار گرفت و پس از مذاکرات فشرده با مدیریت پالایشگاه شهید هاشمی نژاد این قرارداد منعقد و توزیع آن توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی انجام خواهد شد.

مهندس حمیدرسولی عضوهیئت مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از ابتدای خردادماه با حکم ابلاغی آقای دکتر خاوازی وزیر محترم جهادکشاورزی  به عنوان مجری طرح خودکفایی کودهای کشاورزی انتصاب یافته و از همان زمان فعالیت این طرح با تشکیل 6 حوزه کودی آغاز شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید