یارانه 275 تن گندم پیشتاز گواهی شده

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین؛

فریدون نقی زاده  مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین اعلام کرد؛ با توجه به ارسال 275 تن بذر گندم گواهی شده به استان تهران، هماهنگی های لازم با معاونت بهبود تولیدات کیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین بابت واریز مبلغ یارانه بذور گندم گواهی شده فوق بحساب شرکت خدمات حمایتی کشاورزی صورت گرفته است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید