جلسه بررسی مانده حواله های کوداوره دراستان کرمانشاه

به گرارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

دراین جلسه که باحضور مهندس گودرز حیاتی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ومسئولین شرکت ونماینده شرکت حمل ونقل ابادان که متصدی حمل کوداستان می باشدتذکرات لازم جهت حمل سریعتر حواله ها داده شد. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید