توزیع کود شیمیایی در شهرستان رشتخوار، استان خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی

امید وظیفه دان مدیر این استان :

 از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری تا کنون میزان 575 تن کود شیمیایی به شهرستان رشتخوار توسط عاملین تحت پوشش حمل شده است که در بین کشاورزان توزیع گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید