بازدید از انبارهای کارگزاران، استان خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی

در راستای بازدید های دوره ای از انبارهای کارگزاران تحت پوشش شرکت  بازدید توسط کارشناسان این مدیریت انجام گرفتو توصیه های لازم در خصوص نحوه توزیع  کود های شیمیایی و پروتوکول های امنیتی در باره انبارها به کارگزاران صورت پذیرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید