توزیع و ترویج کود گوگرد بنتونیتی در برنامه کاری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قرار گرفته است

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،

پس ازمذاکرات جلسات متعدد کارشناسی با تولیدکنندگان گروه کود گوگرد بنتونیتی قرارداد تامین این کود با شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد (خانگیران) که دارای گواهی نامه ثبت مواد کودی از موسسه تحقیقات خاک و آب است منعقد گردید.

مهندس حمید رسولی مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و مجری طرح خودکفایی کودهای کشاورزی با بیان مطلب فوق افزود: در حال حاضر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی آماده ی عرضه کود گوگرد بنتونیتی از طریق شبکه ی بزرگ کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی است.

مهندس حمیدرسولی عضوهیئت مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از ابتدای خردادماه با حکم ابلاغی آقای دکتر خاوازی وزیر محترم جهادکشاورزی  به عنوان مجری طرح خودکفایی کودهای کشاورزی انتصاب یافته و از همان زمان فعالیت این طرح با تشکیل 6 حوزه کودی آغاز شده است.

کود گوگرد بنتونیتی اهمیت بسیار زیادی در افزایش عملکرد و کیفیت محصولات کشاورزی داشته و از مزایای مهم آن می توان به جلوگیری از تثبیت عناصر غذایی در خاک به ویژه فسفر، افزایش قابلیت جذب عناصر غذایی ماکرو و میکرو نظیر: ازت، فسفر، آهن، روی و منگنز و اصلاح خاک های آهکی و قلیایی و کاهش PH محصول خاک اشاره کرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید