تأمین اعتبار 2288 میلیون ریال کرایه حمل آزاد از مبدأ بندر امام

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین؛

فریدون نقی زاده  مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین اعلام کرد؛ با توجه به حمل کود از مبدأ بندر امام خمینی به انبار سازمانی و انبار کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین، در سالجاری مبلغ 2288 میلیون ریال بابت کرایه حمل آزاد از مبدأ بندر امام خمینی از طریق امور مالی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تأمین اعتبار شده است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید