گزارش تخلفات 600 روزه کودی کشف شده در شهرستان البرز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین؛

فریدون نقی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین اعلام کرد؛ با توجه به اهمیت توزیع کود و مبارزه با قاچاق کالا، طی پایش های انجام شده در مدت 600 روز از ابتدای شهریور ماه سال 1397 تا پایان اردیبهشت ماه 1399، تعداد یک پرونده مربوط به متخلفین کود های شیمیایی در شهرستان البرز کشف شده و پیگیری برای حکم قطعی مجازات فرد متخلف درحال انجام می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید