اخبار

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت خدماتن حمایتی کشاورزی،

شرکت ملی صنایع مس ایران بستر بسیار مناسبی برای تولید کودهای فسفاته دارد و با همکاری بین این شرکت و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بخش مهمی از نیازهای بخش کشاورزی به کودهای فسفاته قابل تامین است.

مهندس حمیدرسولی مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و مجری طرح خودکفایی کودهای کشاورزی با بیان مطلب فوق افزود: در جلسه یی که با دکتر اردشیر سعدمحمدی مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران داشتیم ضمن ارایه گزارشی در خصوص نیاز کشور به کودهای فسفاته ظرفیت های تولید داخلی و لزوم خودکفایی در این گروه کودی، ایشان نیز از برنامه ریزی و اقدامات شرکت ملی صنایع مس ایران در زمینه تولید کودهای فسفاته مطالب مهمی را طرح کردند.

در این جلسه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی موضوع تامین خاک فسفات مورد نیاز شرکت ملی صنایع مس ایران و هم چنین توزیع و فروش کودهای تولیدی آن شرکت را توافق نمود. هم چنین شرکت ملی صنایع مس ایران برای تولید حداقل 500 هزار تن کودهای فسفاته شامل دی آمونیوم فسفات و سوپرفسفات تریپل طی یک برنامه مشخص اعلام آمادگی کرد. در پایان این جلسه مقرر شد کلیه ی توافقات فی مابین در قالب تفاهم نامه یی تنظیم و پس از امضای دو وزیر جهادکشاورزی و صمت مراتب اجرای آن توسط کارگروه مشترکی پی گیری گردد. این کارگروه برای اجرایی نمودن توافقات جلسه و طرح و بررسی مسایل فنی و بازرگانی این موضوع ظرف هفته جاری تشکیل خواهد شد.

شرکت ملی مس ایران جهت رعایت استانداردهای زیست محیطی در اجرای طرح توسعه خطوط تولید مس در معدن مس ایران مقادیر زیادی اسیدسولفوریک تولید خواهد نمود که یکی از ظرفیت های مهم مصرف این میزان اسیدسولفوریک استفاده از آن در فرایند تولید کودهای کشاورزی به خصوص کودهای فسفاته است.

مشاهده ی همین خبر در سایر رسانه ها:

خبرگزاری ایرنا: طرح خودکفایی کودهای کشاورزی با همکاری شرکت مس ایران

خبرگزاری ایلنا: بررسی زمینه‌های همکاری مشترک در حوزه صنایع پایین‌دستی اسیدسولفوریک

اقتصاد آنلاین:بررسی زمینه‌های همکاری مشترک در حوزه صنایع پایین‌دستی اسیدسولفوریک

خبرگزاری ایانا: آمادگی شرکت ملی صنایع مس ایران برای تولید ۵۰۰ هزار تن کودهای فسفاته