اجرای طرح الگویی تغذیه گیاهی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمان حمایتی کشاورزی استان تهران:

با موافقت عضو محترم هیئت مدیره و معاون فنی و کنترل کیفی شرکت ، مزرعه الگویی تغذیه گیاهی در مزارع گندم و جو استان به اجرا در میآید .

به گفته مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران این طرح با مشارکت تولیدکنندگان و تأمین کنندگان کودهای کشاورزی کشور در دو مزرعه 20 هکتاری (گندم) و 10 هکتاری ( جو ) در شهرستان ورامین در سال زراعی 98-97 با هدف مقایسه اثر تغذیه کودهای تجاری ثبت شده توسط موسسه تحقیقات خاک و آب به عنوان تیمار و توصیه کودی مناسب شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در شرایط شاهد ( مزارع کشاورزان تحت پوشش طرح ) اجرا ؛ و در طول سال زراعی کشاورزان منطقه نیز از روند عملیات آشنایی پیدا کرده و در نهایت بهترین توصیه کودی به کشاورزان ارائه خواهد شد .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید