توزیع 388تن کود اوره از طریق تعاونی در بابلسر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران ازتوزیع 388 تن کودکشاورزی از نوع اوره درشهرستان بابلسر  در دو ماهه نخست سال جاری از طریق شبکه کارگزاران تعاونی خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود اوره تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق 4 کارگزارتوزیع تعاونی تحت پوشش دربین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان بابلسر توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید