توزیع 185تن کود اوره بصورت تعاونی در تنکابن

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران ازتامین و توزیع185تن کودکشاورزی از نوع اوره درشهرستان تنکابن در2 ماه نخست سال جاری بصورت تعاونی خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود اوره تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق5 کارگزارتوزیع تعاونی تحت پوشش دربین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان تنکابن توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید