گزارش استانی حمل،تخلیه و کیسه گیری کود اوره

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

آقای افضلی مدیر استان سمنان، از حمل،تخلیه و کیسه گیری کود اوره حمل شده از بندر و نظارت بر توزیع کود با توجه به افزایش تقاضا و تاکیید بر کنترل دقیق و برخورد جدی با توزیع کود خارج از شبکه خبر داد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید