در هشتمین جلسه کارگروه خودکفایی کودهای کشاورزی با حضور انجمن صنفی تولیدکنندگان فرآورده های آلی و زیستی عنوان شد

لزوم افزایش سهم کودهای آلی و زیستی در سبد مصرفی کودی کشاورزان

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،

شناسایی ظرفیت های بالفعل و بالقوه تولید فرآورده های آلی و زیستی و تقسیم وظایف طرفین با تمام جزئیات مربوطه در کارگروه خودکفایی کودهای کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

مهندس حمید رسولی مجری طرح خودکفایی کودهای کشاورزی و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در هشتمین جلسه کارگروه خودکفایی کودهای کشاورزی که با حضور اعضای انجمن صنفی تولیدکنندگان فرآورده های آلی و زیستی برگزار شد، ضمن اعلام مطلب فوق درخصوص لزوم افزایش سهم کودهای آلی و زیستی در سبد مصرفی کودی کشاورزان و لزوم حمایت از تولیدکنندگان این بخش توضیحات مبسوطی ارایه نمود.

در این جلسه اعضای انجمن صنفی تولیدکنندگان فرآورده های آلی و زیستی ضمن ارایه گزارشی از وضعیت فعلی تولید این محصولات کودی در 38 شرکت فعال عضو این انجمن، آمادگی خود را برای همکاری با این طرح اعلام و خوش بینی خود را نسبت به نتایج اجرای طرح خودکفایی کودهای کشاورزی جهت افزایش تولید داخلی محصولات کودی آلی و زیستی و جهش تولید محصولات کشاورزی اعلام نمودند.

مهندس حمید رسولی مجری طرح خودکفایی کودهای کشاورزی در این جلسه پیرامون نحوه حمایت از تولیدکنندگان این بخش با در اختیار گذاردن ظرفیت های شبکه ی بزرگ کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تاکید نموده و از اعضای این انجمن خواستند تا از طریق به کارگیری روش های نوین آموزشی و ترویجی به ویژه مشارکت در همایش های استانی معرفی محصولات شرکت و همکاری در تهیه محتوای آموزشی و ترویجی به صورت کاتالوگ، بروشور و ویدئو ارتباط موثرتری را با کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی، کارشناسان ترویج و کشاورزان برقرار نمایند.

مهندس حمیدرسولی عضوهیئت مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از ابتدای خردادماه با حکم ابلاغی آقای دکتر خاوازی وزیر محترم جهادکشاورزی  به عنوان مجری طرح خودکفایی کودهای کشاورزی انتصاب یافته و از همان زمان فعالیت این طرح با تشکیل 6 حوزه کودی آغاز شده است.

مشاهده همین خبر در سایر رسانه ها:

خبرگزاری جمهوری اسلامی: افزایش سهم کودهای آلی و زیستی در سبد مصرفی کودی کشاورزان

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید