توزیع کود اوره در استان مرکزی

توزیع کود اوره به کشاورزان در مراکز کارگزاران تحت پوشش شهرستان ساوه - استان مرکزی خرداد ماه 1399

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  استان مرکزی  ازتامین و توزیع 750 تن کودکشاورزی از نوع اوره درشهرستان ساوه درخرداد  ماه سال جاری در کارگزارهای  تحت پوشش  خبر داد .

سید علیرضا موسوی  با اعلام این مطلب افزود :

کود اوره تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی  از طریق چند  کارگزار توزیع کود تحت پوشش  ، در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان ساوه در حال  توزیع میباشد تا نیاز کشاورزان برطرف شود . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید