مستند سازی و ارزیابی املاک استان مرکزی

مستند سازی املاک واقع در شهرستان ساوه خرداد ماه 1399 - استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی 

  مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی  فرمودند :

در راستای مستند سازی املاک و انبارهای شرکت در استان ( انبار ساوه و زمین بایر کشاورزی واقع در باغات انار یل آباد ساوه )  و به جهت اخذ سند مالکیت قطعی ، و ارزیابی املاک در مورخ 99/3/26 همکاران در واحد اموال ،  به شهرستان ساوه عزیمت نمودند که با مراجعه به ادارات مربوطه با مسئولین ذیربط مذاکرات و تعاملات لازم به جهت انجام فرآیند مربوطه انجام گردید . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید