توزیع کود شیمیایی در شهرستان تایباد، استان خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی

از ابتدای خرداد ماه سال جاری تا کنون میزان 400تن کود شیمیایی به شهرستان تایباد توسط عاملین تحت پوشش حمل و در بین کشاورزان توزیع گردیده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید