توزیع کود شیمیایی در شهرستان تربت حیدریه ، استان خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی

از ابتدای خرداد ماه سال جاری تا کنون میزان 100 تن کود شیمیایی به شهرستان تربت حیدریه توسط عاملین تحت پوشش این مدیریت حمل و در بین کشاورزان متقاضی توزیع شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید