مناقصه خرید کود سوپرفسفات تریپل گرانوله

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی داخلی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

درجهت اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی ، مناقصه خرید مقدار 50000 تن کودسوپرفسفات تریپل گرانوله  از تولیدکنندگان داخلی برگزار و تاریخ بازگشایی 17تیرماه سال جاری است .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید