ارائه مقاله علمی توسط کارشناسان مرکزتحقیقات کاربردی نهاده های کشاوررزی در بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی در گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان :

درروز سه شنبه مورخ6/6/97،آقای دکتر رسول رمضانی و مهندس سهیل فروزنده، مقاله علمی خود را در کارگاه آموزشی بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی  ارائه دادند که مورد اسقبال شرکت کنندگان در کارگاه قرار گرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید