اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام ازمقدار فروش  و توزیع کود سال 99 در استان ایلام خبرداد.

آیت جمالی با اعلام این خبر گفت : از ابتدای سال جاری تا پایان خرداد 99 مقدار 4698  تن انواع کود کشاورزی از نوع کود اوره و کود سوپرفسفات ساده بین کارگزاران 10 شهرستان استان ایلام توزیع شده است.

 

کلمات کلیدی : ایلام کود اوره