عملکرد سه ماهه کمیسیون معاملات خراسان شمالی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی

مهندس محسن نظام دوست مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی از عملکرد کمیسیون معاملات استان از ابتدای سال جاری تا پایان خرداد ماه به شرح برگزاری سه مناقصه و  یک استعلام از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سامانه ستاد ) خبر داد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید