تامین 1529 تن کود شیمیایی اوره در شهرستان بوکان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی از تأمین و توزیع 1529  تن کود شیمیایی اوره در شهرستان بوکان در جریان خرداد ماه سال جاری خبر داد.

علیرضا قربانی با اعلام این مطلب افزود:

کودهای شیمیایی تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی از طریق کارگزاران تحت پوشش در اختیار کشاورزان منطقه قرار گرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید