برگزاری مناقصه امور حفاظت فیزیکی و نگهبانی استان کرمان در تیر ماه سال 99

به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدات حمایتی کشاورزی،

در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان، مناقصه عمومی یک مرحله ای امور حفاظت فیزیکی و نگهبانی، درروز چهارشنبه، چهارم تیر ماه سال جاری، ساعت 9 صبح، با حضوراعضاءکمیسیون معاملات استان یاد شده و هماهنگی کمیسیون معاملات ستادشرکت، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار شد. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید