ورود تدریجی کودهای تخصیصی اوره به انبار کارگزاران البرز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

 مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از ورود تدریجی کود اوره به انبارهای کارگزاران استان البرز خبر داد. علی اکبر ندرلو با اعلام این خبر افزود: با عنایت به تـامین و تخصیص  کودشـیمیایی مورد نیـاز کشـاورزان بر اسـاس سـهمیه سـال 1399 از تولیـدات پتروشیمی عسلویه ، محموله های کود به تدریج به انبار کارگزارن استان ارسال می گردد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید