جلسه با مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

مدیریت توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان قم بمنظور هماهنگی و برنامه ریزی درخصوص پایش و کنترل بازار نهاده های توزیعی توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با آقای مهندس زند مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم در محل دفتر ایشان دیدار و گفتگو کرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید