توزیع انواع کود شیمیایی در بین کارگزاران شهرستان طبس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت: در خرداد ماه سال جاری مقدار 90 تن انواع کود شیمیایی در بین کارگزاران شهرستان طبس توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید