توزیع کود نیترات آمونیوم مخلوط با سولفات

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان جنوبی اعلام کرد: مقدار 170 تن کود نیترات آمونیوم مخلوط با سولفات در سه ماهه ابتدایی سال بین کارگزاران متقاضی توزیع شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید