بازدید اکیپ نظارتی کمیته توزیع کود استان از انبار کارگزاری تعاون گندمکاران بخش مایان سفلی شهرستان تبریز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی،

در اجرای دستورالعمل های نظارت بر عملکرد کارگزاران و حفظ و صیانت از حقوق کشاورزان و بهره برداران، روز شنبه مورخ 99/4/7 , اکیپ نظارتی کمیته توزیع  کود استان به همراه مسئول حراست این مدیریت  از انبار کارگزاری های تعاون گندمکاران  بخش مایان سفلی شهرستان تبریز بازدید و از روند توزیع کودهای یارانه دار در شبکه توزیع بررسی های لازم بعمل آمد و توصیه ها ی لازم از جمله موارد ذیل یادآوری گردید:

  1. توزیع بهینه کودهای یارانه دار در شبکه توزیع در جهت رعایت کشاورزان و بهره بردارارن
  2. ثبت به موقع بارنامه های وارده و حواله صادره در سیستم توزیع هوشمند نهاده ها
  3. رعایت پروتکلهای بهداشتی در محل توزیع کود در جهت جلوگیری از شیوع بیماری ویروس کرونا
  4. تکمیل لیست های توزیعی و ثبت کلیه مشخصات کشاورزان و بهره برداران

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید