توزیع 735تن کود اوره وبرداشت 50 تن محصول کلزا در شهرستان لردگان استان چهار محال وبختیاری

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال وبختیاری

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ازتوزیع بیش از 735تن کود اوره در شهرستان لردگان در سه ماهه بهار سالجاری خبرداد،و به نقل از مدیر جهاد کشاورزی شهرستان لردگان گفت

بر داشت کلزا از سطح 55 هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان لردگان آغاز شد وتا اواخر تیر ماه ادامه دارد.

آقای مهندس مسعود میرزایی افزود: باتلاش وهماهنگی های به عمل آمده توسط همکاران شرکت ومدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ومراکز تابعه درسه ماهه سال جاری ، 735تن کود اوره جهت مصرف کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی از طریق کارگزاران تحت پوشش، بین آنها توزیع گردید.

ایشان بیان داشتند:پیش بینی می شود از این میزان سطح اراضی محصول کلزا مقدار 50 تن برداشت وتحویل مراکز خرید دولت شود..

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید