تغذیه باغات کیوی فروت

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان ازتوزیع کودهای کشاورزی برای مصرف در باغات کیوی استان در سال زراعی جاری همراه با ثبت حواله کشاورز در سامانه هوشمند توزیع نهاده ها و ارائه خدمات مشاوره ای از طریق کارگزاری های مجاز این شرکت خبر داد.

دکتر محمدی با بیان اینکه دریک برنامه تغذیه موفق باید توجه جدی به عرضه متعادل و متوازن عناصر پرمصرف و کم مصرف داشته باشیم. تغذیه باغات کیوی یک فرآیند پیچیده و کامل است که بسیاری از عناصر غذایی و برهمکنش های موجود میان آنها را شامل می شود.یک برنامه کود دهی موفقیت آمیز از طریق ردیابی دقیق عناصر غذایی در خاک و برگ، ارزیابی عملکرد و کیفیت میوه و توجه به علائم ظاهری و سابقه کوددهی و بسیاری از ملاحضات و اطلاعات تشخیصی در سالهای متمادی به دست می آید. برای کسب محصول بالا با کیفیت مطلوب، دسترسی به حد مطلوب عناصر غذایی ضروری است. مواد غذایی مورد نیاز باغات کیوی را میتوان از روش های زیر برآورد نمود؛

1- برآورد کود مورد نیاز بر اساس برداشت میوه

2- برآورد کود مورد نیاز براساس سن درخت

3- برآورد کود مورد نیاز براساس آزمایش خاك و برگ

4- برآورد کود مورد نیاز براساس علائم ظاهري درختان و تجربه باغدار

5- برآورد کود مورد نیاز براساس آزمایش کودي مزرعه اي

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید