پرداخت مبالغ بارنامه های حمل کود از مبدأ امام خمینی به استان قزوین

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین؛

فریدون نقی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین اعلام کرد؛ تعداد 29 فقره بارنامه مربوطه به حمل کود شیمیایی در سالجاری که توسط کامیون های شرکت های حمل و نقل از مبدأ بندر امام خمینی به انبار کارگزاران و انبار سازمانی استان حمل شده بود به مبلغ بیش از 2 میلیارد ریال به حساب رانندگان واریز شده است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید