پرداخت مبالغ بارنامه های حمل کود از مبدأ هرمزگان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

محمد تقی آژنگ مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی اعلام کرد: تعداد 53 فقره بارنامه مربوطه به حمل کود شیمیایی در خرداد ماه که از مبدأ هرمزگان به انبار کارگزاران و انبار سازمانی استان حمل شده بود به حساب رانندگان واریز شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید