توزیع کود شیمیایی در شهرستان باخرز، استان خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی

امید وظیفه دان:

 از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری تا کنون میزان 100 تن کود شیمیایی به شهرستان باخرز توسط عاملین تحت پوشش این مدیریت حمل و در بین کشاورزان توزیع گردیده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید