تأمین کود جهت کشت های پائیزه ی استان قزوین

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین:

روز یکشنبه مورخ 97/06/11 جلسه ای در رابطه با تأمین کود کشت پاییزه ی گندم، جو و کلزای استان در محل سازمان جهاد کشاورزی با حضور ریاست محترم شرکت خدمات حمایتی و معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار گردید. در این جلسه مقرر شد که پیگیری تأمین کودهای شیمیایی به میانگین مقدار ازته 6500-6000 ، فسفاته 9000-8500 و پتاسه 3500-3000 تن توسط شرکت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان صورت  گیرد. همچنین ضمن تأمین و توزیع بموقع کود سعی شود به رضایت کشاورزان و آسودگی خاطر آنان در مصرف کود دست یابیم.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید