ضرورت مصرف کود پتاسیم در باغات کیوی فروت

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

صالح محمدی مدیر شرکت  خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان ازتوزیع کود کشاورزی پتاسیم برای مصرف در باغات کیوی استان جهت افزایش کیفیت و بازار پسندی محصول در سال زراعی جاری همراه با ثبت حواله کشاورز در سامانه هوشمند توزیع نهاده ها و همچنین ارائه خدمات مشاوره ای به باغداران از طریق کارگزاری های مجاز این شرکت خبر داد.

دکتر محمدی با بیان اینکه اولین علامت کمبود پتاسیم رشد ضعیف درشکفتن غنچه است. کمبود پتاسیم معمولا در اوایل فصل رشد در فروردین و اردیبهشت(زمان گلدهی) در برگهاي مسن تر به صورت پیچش لبه هاي برگ به سمت بالا همراه با زرد شدن حاشیه برگ دیده می شود.

اگر کمبود برطرف نشود به مرور با بالغ شدن برگ به نقاط نکروزه تبدیل شده و اغلب این برگها در آخر فصل ریزش می کنند.

کمبود این عنصر منجر به کاهش عملکرد می شود و به ویژه اندازه میوه خیلی کاهش می یابد. درتاكهایی که کمبود شدید پتاسیم دارند، برگها کوچک و به رنگ زرد یا سبز کم رنگ همراه با کلروز یا زردي حاشیه هاي جزیی روي برگهاي پیرتر است.

کمبود شدید پتاسیم می تواند سبب برگ ریزي قبل از موعد تاك شود، اگر چه میوه آن محکم چسبیده است.

غلظت هاي پتاسیم در برگهاي گیاهان سالم در اواسط فصل معمولاً بالاي1/8 درصد است.

نتایج به دست آمده نشان می دهد که نشانه هاي کمبود پتاسیم معمولاً تا زمانی که غلظت پتاسیم دربرگهای جوان کاملاً گسترش یافته پایین تر از1/5 درصد است ظاهر نمی شود. یک بررسی گسترده از نواحی اصلی رشد کیوی فروت در شمال ایران، کمبود پتاسیم را نشان داده است

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید