پایان عمليات تخلیه خاک فسفات در اسکله نگین بندر بوشهر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر 

در روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۰۴/۱۱، بازدید آقای مهندس شاپور رضائی سرپرست شرکت از کشتی حامل خاک فسفات در اسکله جزیره نگین بندر بوشهر صورت گرفت.

این کشتی حامل ۲۰ هزار تن خاک فسفات بوده که ۱۹ هزار تن آن تا کنون تخلیه گردیده و ۱۰۰۰ تن باقیمانده در حال تخلیه و بارگیری جهت ذخیره در انبارهای منطقه ویژه اقتصادی و سپس تحویل به کارخانه های تولید کود فسفاته می باشد که پس از تولید کودهای فسفاته، با هماهنگی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کشور از طریق شبکه بزرگ عاملین توزیع نهاده های کشاورزی در اختیار کشاورزان استان و اقصی نقاط کشور قرار خواهد گرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید