بازدید مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام از انبار سازمانی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

 آقای مهندس جمالی مدیر استان از تخلیه و کیسه گیری کود اوره حمل شده از بندرعباس به انبار سازمانی شعبه  در تاریخ 97,6,12 بازدید بعمل آوردند و نحوه وزن کشی وبسته بندی و توزیع کود را کنترل نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید