بازدید از کارگزاری شهرستان سمنان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

آقای افضلی مدیر استان سمنان از بازدید کارگزاری های شهرستان  سمنان در تیر ماه سال جاری خبر داد،ایشان فرمودند: کارشناسان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان، جهت اجرای دقیق دستور العمل هاو ثبت دقیق مشخصات بهره برداران به هنگام در یافت کود های یارانه ای ، و نظارت بر قیمت فروش نهاده ها ی کشاورزی در کارگزاری ها و عدم نگه داری و فروش نهاده های کشاورزی سایر تولید کنندگان بازدید به عمل آورده و نکات لازم به کارگزاران توضیح داده شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید