پرداخت کارمزد کارگزاران توزیع و فروش کودهای شیمیایی استان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی

آقای مهندس قربانی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی از پرداخت کارمزد توزیع کود به 30 نفر از کارگزاران استان در سه ماهه اول سال 99  خبر داد  :

وی افزود با پرداخت این کارمزد تا پایان سال 98 با کارگزاران فوق تسویه حساب گردیده است . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید