توزیع کود شیمیایی در شهرستان کاشمر ، استان خراسان رضوی

  به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی

امید وظیفه دان مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی:

از ابتدای سال جاری تاکنون میزان  2400 تن کود شیمیایی به شهرستان کاشمر توسط عاملین تحت پوشش این مدیریت هم و در بین کشاورزان متقاضی با رعایت قوانین و مقررات و با نظارت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان توزیع گردیده است .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید