جلسه هماهنگی امور حفاظت فیزیکی مجتمع شیمیائی آبیک

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  مجتمع شیمیائی آبیک

جلسه ای با حضور مدیر مجتمع ، مسئول حراست مجتمع و مسئولین موسسه حفاظتی و مراقبتی نظم گستران فردا راسخ ، بمنظور هماهنگی های بیشتر امور حفاظت فیزیکی مجتمع، در روز سه شنبه 17 تیرماه 99 در دفتر مدیریت مجتمع برگزار گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید