پرداخت هزینه خرید کود اوره به پتروشیمی پردیس عسلویه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر 

آقای مهندس رضائی سرپرست شرکت خبر داد:

به منظور حمل زمینی کود اوره از مبدأ پتروشیمی پردیس عسلویه به اقصی نقاط کشور، مبلغ پیش فاکتور شماره ۳۳ خرید کود اوره در مورخ ۹۹/۰۴/۱۵، به حساب شرکت مذکور واریز گردیده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید