فرخوان عمومی

فراخوان عمومی برای انعقاد تفاهمنامه با شرکتهای تامین کننده وتولیدکنندگان داخلی کودهای غیریارانه ای در گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان،به نقل از مدیر بازرگانی داخلی شرکت  خدمات حمایتی کشاورزی کشور تاکنون با 61 شرکت تامین کننده و تولیدکنندگان داخلی کودهای غیریارانه ای 66 فقره تفاهم نامه در قالب 340 قلم کود منعقدگردیده است . لازم بذکر است جهت انعقاد تفاهمنامه با مدیریتهای محترم امورحقوقی و قراردادها ، فنی و بهبود کیفیت کود و مواد دفع آفات گیاهی همچنین استان ها ی حوزه استحفاظی هر شرکت هماهنگی های لازم بعمل آمده است .حمید هزار جریبی درادامه افزود:شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تلاش می کند با  تعامل مثبت و سازنده ای که با شرکت های تولید کننده کود دارد مسیر فعالیت های آنها را هموار نماید وی همچنین از فراخوان عمومی با  شرکتهای تولید کننده کود در وب سایت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کشور و سازمان صنعت و معدن و تجارت و جهاد کشاورزی استان خبرداد  واین شرکت ها  می توانند با داشتن ثبت مواد کودی و با رعایت استاندارد های  تولید  و عقد تفاهم  نامه  با دفتر  مرکزی  شرکت  محصولات خود را در چرخه کارگزاری های این شرکت توزیع نمایند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید