جلسه آموزشی ویدئو کنفرانس کنترل و پایش موادکودی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

جلسه ویدیو کنفرانس پایش کودی برای کلیه سازمان ها و موسسات و شرکت های وابسته به وزارت جهاد کشاورزی از جمله شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم در روز سه شنبه 17 تیر برگزار شد. این جلسه در دفتر معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قم و با حضور معاون بهبود تولیدات گیاهی، مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی و مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم و با موضوع سامانه پایش مواد کودی و ارسال اطلاعات به پنجره واحد کشاورزی و کنترل زنجیره تامین و توزیع کود تا مرحله دریافت به کشاورز برگزار گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید